Κυριακή, Μαρτίου 11, 2007

 

ΕΝΑΣ ΜΠΛΟΓΚΕΡ ΗΡΘΕ ΑΠΟΨΕ ΑΠ΄ΤΑ ΠΑΛΙΑ

Για να θυμούνται οι παλιοί και για να μαθαίνουμε εμείς οι νέοι, ιδού μερικά διδάγματα από τον ειρωνικό "Οδηγό Δημοσιογραφίας" του αείμνηστου Παύλου Παλαιολόγου. Εκδόθηκαν το 1930 και είναι εντυπωσιακό, αν όχι τρομακτικό, το πόσο διαχρονικά φαίνονται και σήμερα. Τότε τον έλεγαν χρονογράφο, σήμερα θα τον έλεγαν μπλόγκερ, είναι βέβαιο...

"Δημιουργείτε θόρυβον. ΄Ο,τι είδατε και ό,τι επληροφορήθητε είνε πρωτοφανές και πρωτάκουστον. Δεν εψιχάλισε χθες. Κατακλυσμική βροχή, την οποίαν δεν ενθυμούνται ούτε οι παλαιότεροι, μετέβαλε την πόλιν εις λίμνην, επλημμύρισε τα υπόγεια, διέκοψε τας συγκοινωνίας. Η πτώχευσις μίας τραπέζης εβδόμης τάξεως αποτελεί τον φοβερόν πρόλογον της τρομακτικής οικονομικής κρίσεως, της οποίας τας τραγικάς συνεπείας ουδείς δύναται να προίδη. ΄Ενα ρουσφετάκι που ετελείωσε αντί χιλιοδράχμου ένας δυστυχισμένος υπάλληλος είνε σκάνδαλον ανήκουστον που προδίδει την διαφθοράν των μεταπολεμικών ηθών. Και εις την παράκλησιν την οποίαν υποβάλλει ευλαβώς η συντεχνία των αρβυλοποιών ζητούσα πεντάδραχμον αύξησιν του ημερομισθίου διαβλέπετε τον ερυθρόν δάκτυλον της Μόσχας απειλούντα τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας"

"Αγνοείτε το μέτριον. Δεν υφίσταται. Παν μέτρον κάκιστον. Υπάρχει παράδεισος και κόλασις. Πλούτος και πενία. Και χρησιμοποιείτε τας δύο καταστάσεις αναλόγως της πολιτικής της εφημερίδος. Εις ωεκανούς ευδαιμονίας πλέει ο λαός όταν ευρίσκεται εις την αρχήν η Κυβέρνησίς σας. Μαρτυρικός κατέστη ο βίος των λαϊκών μαζών και η καταστροφή επίκειται από στιγμής εις στιγμήν όταν κυβερνά η μερίς την οποίαν αντιπολιτεύεσθε. Το ίδιο και με τα φιλολογικά, τα θεατρικά, τα έργα τέχνης. Διακρίνονται εις αριστουργήματα ενώπιον των οποίων γονατίζετε και εις αίσχη τα οποία πρέπει να προκαλέσουν την προσοχήν της αστυνομίας ηθών"

"Περιγράφοντες αγώνας αθλητικούς έχετε ύφος λυρικόν. ΄Ενας γλυκός ανοιξιάτικος ήλιος εθώπευε το ιοστέφανον. Η καλλιτέρα αθηναϊκή κοινωνία συνεκεντρώθη εις το στάδιον. Οι άλκιμοι νέοι εισέρχονται εις τον στίβον. Τα μπρούτζινα κορμιά των ακτινοβολούν και προκαλούν ρίγη συγκινήσεως... Η περιγραφή σας δεν θα υποστή καμμίαν μεταβολήν εάν παρέστητε εις φοβερόν κλωτσοβόλημα εις το οποίο, ορυομένη, επεδόθη η αλαναρία της πρωτευούσης και των περιχώρων. Είναι λίαν πιθανόν ακόμη το λαμπρόν αυτό ματς να επεσφραγίσθη με βραχνάς φωνάς και σφυρίγματα και να παρηκολουθήσατε τον επίλογόν του εις το αστυνομικό τμήμα, όπου, κατόπιν της σχετικής συμπλοκής, ωδηγήθησαν οι ευγενείς αθληταί με ανοιγμένες τις μύτες. Πρόκειται περί λεπτομερειών τας οποίας θα παραβλέψετε"

"Ενθυμίζετε συχνά εις τους αναγνώστας σας τους παλαιούς καλούς καιρούς... Λαμπρότερος έλαμπε ο ήλιος εις ένα ουρανόν που δεν εγνώριζε τα νέφη. Το κύμα του Φαλήρου δεν ήτο τόσο αλμυρόν όσον σήμερον. Η δυστυχία ήτο άγνωστος, οι σκύλλοι εδένοντο με τα λουκάνικα και τα οικόπεδα της λεωφόρου Πανεπιστημίου επωλούντο προς εβδομήντα πέντε λεπτά το τετραγωνικόν χιλιόμετρον... ΄Ετσι ευχαριστείτε τους γεροντωτέρους, χωρίς να δυσαρεστείτε κανένα"

"Μη επιδιώκετε να στηρίζετε επάνω σε πράγματα τον ενθουσιασμόν σας. Δεν θα τα εύρετε. Μη εκδηλώνετε ενδιαφέρον διά τα εσωτερικά της εφημερίδας εις την οποίαν γράφετε. Υπάρχουν τόσαι άλλαι εφημερίδες δια ν΄ασχοληθείτε με τα ιδιαίτερά τους... Μη δώσετε ποτέ την υπόνοιαν εις τον αρχισυντάκτην σας ότι θα είσθε κάποτε εις θέσιν να τον αντικαταστήσετε. Θα μετανοήσετε. Αποκρύψατε επιμελώς τας ικανότητας με τας οποίας- όλα γίνονται- είσθε τυχόν προικισμένοι. Δεν κερδίζετε τίποτε. ΄Οσον ολιγώτεραι αι ικανότητές σας τόσον ελαφροτέρα η εργασία σας και τόσον ταχυτέρα η προαγωγή σας"


Comments:
απίστευτο?!
 
Απίστευτο, κι όμως αληθινό. Και αυτά δεν είναι ούτε τα μισά από αυτά που έγραφε ο Παλαιολόγος, αλλά και στα υπόλοιπα μέσα είχε πέσει...
 
Τον Παλαιολόγο τον διάβαζε ο πατέρας μου (φωναχτά)στη μητέρα μου που έραβε, όταν ήμουν παιδάκι. Αν δεν το ανέβαζες αυτό το ποστ, αυτή την ανάμνηση θα την είχα χάσει. Ευχαριστώ.
 
Τα πιο παλιά χρόνια που ανέβαινα στον Παράδεισο [Αμαρουσίου] με το ΑΒ7, τύχαινε να κρυφοδιαβάζω τις σημειώσεις των σπουδαστών δημοσιογραφίας του γνωστού καναλιού.
Αν αλλάξεις την καθαρεύουσα σε νεοελληνική δεν διαφέρουν και πολύ. :)
 
Και έλεγα και εγώ πως και όλοι οι δημοσιογράφοι ακολουθούν το ίδιο μοτίβο! Υπάρχουν γραπτές οδηγίες προ αμνημονεύτων ετών! :-)
 
@mamani....................Μα τί εικόνα κι αυτή. Η γυναίκα έραβε με μουσική υπόκρουση Παλαιολόγο; Να γιατί πρόκοβαν παλιά οι γυναίκες οι χρυσοχέρες. Ενώ τώρα... Εντάξει, αστειεύομαι.

@chris........................Οι σπουδαστές του καναλιού είχαν και αναλυτικές σημειώσεις; Μπράβο, γινόταν συστηματική δουλειά λοιπόν. Σήμερα οι σπουδές γίνονται πλέον δι΄αλληλογραφίας, σε λίγο φαντάζομαι θα σου στέλνουν και πτυχίο δημοσιογράφου στο σπίτι.

@debby.....................Εντάξει, υπάρχουν μερικά μυστικά που περνάνε από γενιά σε γενιά. ΄Ετσι κι αλλιώς όλοι τους γιους τους και τα ανήψια τους κοιτάζουν σε πρώτη φάση.
 
Ο Παλαιολόγος αποτελούσε μία μοναδική γραφίδα στο χρονογράφημα με χαρακτηριστικό του τις μικρές προτάσεις που όμως ήταν πλήρεις νοημάτων.
Είχε μια φοβερή αίσθηση του χιούμορ και όταν έφτασε στα 80 και του συστηναν κανένα έλεγε το΄όνομάτου και προσέθετε -τέως άνδρας!
 
ε,ρε να μην το ξέρω μερικά χρόνια πριν να πάω να γίνω κι εγώ δημοσιογράφος....
ήταν φαίνεται αποεξανέκαθεν... πολύ εύκολο.... σάλτσες,υπερβολές,δούλεμα...βάζεις κι έναν ήλιο λαμπρό απο πάνω κι έτοιμο το κείμενο....
Αλλά και το άλλο... όσο λιγότερες ικανότητες τόσο ταχυτέρα η προαγωγή.... άπαιχτο....
Θα είχα σήμερα τον Τύπο ολόκληρο δικό μου,θα είχα ίσως και κανάλι...
Α,ρε κωλοζωή όλα αργά τα μαθαίνω...
 
Το πιο ωραίο πάντως ήτανε: "τα οικόπεδα της λεωφόρου Πανεπιστημίου επωλούντο προς εβδομήντα πέντε λεπτά το τετραγωνικόν χιλιόμετρον... "

Υπήρχαν δηλαδή ακόμα οικόπεδα εκεί! Κι ο παππούς μου αγόραζε χωράφια με ελιές στας εξοχάς...
 
Υπέροχο!
 
το σχολιο του /της Μαμανι , ολο το ζουμι! αυτο ηταν soundtrack ζωης! με ταξιδεψε σε ενα σπιτι χαμηλοταβανο, χαμηλο φωτισμο και μια γυναικα να πλεκει στην πολυθρονα στη γωνια διπλα απο το τζακι , και τον αντρα της σε μια πολυθρονα απεναντι της με μια λαμπα λαδιου διπλα του να διαβαζει Παλαιολογο φωναχτα!

πολυ ομορφη οπτικοακουστικη εικονα! και με το κειμενο που παραθετει κι ο δικος μας οικοδεσποτης κανει ακριβως το ιδιο! αφου σκεφτομαι να βαλω τον Microsoft Sam να μου το διαβαζει φωναχτα...
 
@αθεόφοβος…. «Μικρές προτάσεις» και «πλήρεις νοημάτων». Οποία αντίθεσις με το σύγχρονο τηλεοπτικό καφενείο. Αλλά υπάρχει και μία άλλη ουσιώδης διαφορά. Ο Παλαιολόγος είχε χρόνο και ηρεμία να σκεφτεί για να τα γράψει όλα αυτά. Τώρα τρέχουμε όλοι γύρω από τον εαυτό μας…

@maika…. Προσοχή, δεν είναι τόσο απλό. Ωστόσο, αν ανοίξεις κανάλι έχω να σου προτείνω κάτι εκπομπές που θα κάνουν πάταγο.

@οδυσσέας…. Θυμάμαι κι εγώ το Μαρούσι γεμάτο ελιές. Τώρα μόνο Βωβοκτίρια φυτρώνουν εκεί πέρα, τα σηκώνει το μικροκλίμα φαίνεται…

@crucilla….Καλώστην και πάλι.

@memento….Θυμίζει λίγο το «Σημειώσεις για τη δεκαετία του εξήντα», νομίζω έτσι το λέγανε το πολύ ωραίο βιβλίο του Βαλτινού που έχει πολλά τέτοια soundtracks. Αν και όχι με έκδηλο χιουμοριστικό περιεχόμενο. Ελπίζω να βρω και άλλα τέτοια κείμενα στο μέλλον
 
kai esy nazasia eisai teleios gia ton poutso. Aporo re poysti moy pos ginetai ta malakismena na diaskedazoun kai ego na min mporo na gelaso. Alla tora poy tha pesei peina (tha riksei kai xioni fetos) diaskedasi giok!
 
Δημοσίευση σχολίου<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?